Så presist at det er nesten umulig å skjønne hva du mener

Å lese en tekst med mange lange og vanskelige ord man ikke skjønner, er langt fra gøy. Det blir vanskelig å henge med på hva teksten handler om, og å klare å se sammenhengen i det man leser. Selv føler jeg meg dum, hvilket gjør at jeg blir både irritert, frustrert og lei meg. Ett og annet fremmedord i blant er sjelden noe problem, men når det er flere ukjente ord enn kjente, har hodet mitt lett for å vandre vekk fra teksten og over til fantasier om hvordan jeg skal knuse laptopen min (shoot the messenger?). Heldigvis har jeg (med god hjelp fra kjæresten min) til nå klart å la være, selv om det har vært nære på ved flere tilfeller.

De fleste er kjent med at det finnes ulik fagterminologi til ulike fagfelt. Dersom man er student og har studert ved en høyskole eller et universitet, har en sannsynligvis integrert en del fagterminologi inn i sitt vokabular. Fagterminologi er stort sett et must i alle akademiske tekster, og er dessuten en stor fordel dersom man skal formulere seg presist innenfor et bestemt fagfelt. Fagterminologien hjelper en med å få sagt akkurat det man mener, og har derfor mange fordeler.

Når det er sagt, er jeg langt fra ensidig positiv til bruken av fagterminologi. Ikke fordi jeg er motstander av at man skal ha presise formuleringer, men fordi jeg anser det som problematisk at såpass mange gode tekster, gjøres utilgjengelige for mange - fordi de er skrevet på en måte som mange ikke har forutsetninger for å forstå. Selvsagt har man i stor grad muligheten til å søke opp ordene man ikke forstår (med mer eller mindre hell), men det er vanskelig å henge med på innholdet i en tekst - dersom en er nødt til å slå opp annethvert ord.

Jeg mener på ingen måte at de med lavere utdanning er alene om å ikke forstå fagterminologi. Selv har jeg studert på universitet i noen år nå, og hvis det er noe jeg har lært, så er det at min kunnskap er svært begrenset - og at det er enormt mye jeg ikke kan. Terminologien jeg har lært meg, begrenser seg stort sett til eget fagfelt  -og jeg føler meg fortsatt dum hvis noen snakker til meg på et språk jeg ikke skjønner.

Til stadighet blir folk overrasket over at folk får seg til å stemme på Donald Trump, eller Fremskrittspartiet. Nå skal ikke jeg hevde at Donald Trump og Frp er det samme, men de har visse fellestrekk i retorikken de benytter seg av for å formidle politikken sin. De bruker ikke terminologi folk flest ikke har kjennskap til, men snakker et språk som alle skjønner. (At folk faktisk skjønner hva de sier, og likevel velger å stemme på dem, er noe jeg har vanskeligere for å forstå, men det er en helt annen sak).  

Jeg er nok ikke alene om å ha tenkt at enkelte av de som kommenterer på nettavisen til VG ikke er blant de skarpeste knivene i skuffen, men hvor skarp bør en egentlig føle seg dersom en ikke innser at også disse menneskene har meninger som bør bli hørt og tas på alvor? Ikke fordi deres ønske bør bli vår nye lov, men fordi disse menneskene også har stemmerett og dermed også bestemmelsesrett over landet vårt. Det hjelper fint lite at jeg kan flere fremmedord enn «folk flest», dersom jeg ikke forstår «folk flest» og fremmedordene mine gjør at «folk flest» ikke skjønner meg.

Å utvide forståelsen av folk - på en måte som folk ikke forstår
Særlig i fagfelt som fokuserer på å gi en utvidet forståelse av mennesker, synes jeg det er svært betenkelig at benytter seg av en terminologi som er såpass utilgjengelig for de fleste mennesker. Dersom fagfeltet spesialiserer seg på å forstå mennesker, burde vel de innenfor fagfeltet være bekjent med at flertallet ikke besitter noe kjennskap til terminologi som er spesifikk for deres fagfelt?

Sosiologi handler om studiet av sosial atferd og sosiale fellesskap - deres opphav, utvikling, organisering og institusjoner (og sikkert mye mer!). Det dreier seg dermed om noe som er rundt oss hele tiden, og noe som gjelder oss alle. Likevel er det langt fra alle som er forunt å skjønne hva tekstene handler om, dersom en ikke er bekjent med fagterminologien som benyttes.

Sosialantropologien tar for seg sosiale og kulturelle sider ved menneskelige samfunn. I sosialantropologien sammenlignes sosiale prosesser, sosial organisasjon, samhandling og andre kulturelle ytringer som religion, etikk, symbolsystemer etc. Med andre ord er sosialantropologien kjempemessig for å få en utvidet forståelse av, ikke bare egen kultur, men også av andre kulturer. Dette skulle man tro var kjempenyttig i dagens samfunn, særlig med hensyn til innvandring og integrering. De aller fleste hadde sikkert hatt kjempegodt av mer kunnskap om nettopp dette, men dersom man ikke kjenner til terminologien som sosialantropologien benytter seg av - er ikke dette nødvendigvis så lett.

Selvsagt finnes det introduksjonstekster til sosiologi og sosialantropologi - og det er mulig å finne definisjoner til ordene som statsviterne benytter seg av. Det er ikke slik at kunnskapen er uoppnåelig å komme i besittelse av, men det krever litt ekstra jobb og innsats - i et samfunn hvor folk flest bruker Facebook til å kommunisere, fordi det er så mye «lettere» enn mail.

Selv prøver jeg å være flink til å skrive forståelig, også når jeg skriver akademisk - og prøver alltid å få noen som ikke har samme fagbakgrunn som jeg til å lese gjennom tekstene mine. Dersom det er noe de ikke forstår hva jeg har skrevet, renskriver jeg og tydeliggjør ytterligere hva det er jeg ønsker å formidle.

Det er vel og bra å være presis, men ikke dersom man blir så presis at det er nesten umulig å forstå hva man egentlig mener.

Én kommentar

Victoria Larsen

03.01.2017 kl.09:28

Ønsker deg en god Tirsdag :-)

Skriv en ny kommentar

hits